תנאי שימוש למבצע קופונים

  הסבר כללי:

 • לקוח המבצע רכישה באתר,ומצוין בה בבירור כי היא מזכה בקופון הנחה - זכאי הלקוח לקופון הנחה לרכישה חוזרת באתר כמפורט בתקנון זה.
 • כל הקופונים שנצברו - יכנסו לסל הקופונים של הלקוח וניתן לצפות בהם בכל עת ב קופונים שלי
 • לכל קופון תוקף למימוש המצויין בבירור בסל הקופונים של הלקוח. עם סיום התוקף למימוש - תפוג הזכאות להנחה של אותו קופון.
 • הנחת קופון תקפה בתנאי כי ההזמנה היא הזמנה תקפה - כלומר לא בוטלה ואושרה סופית על ידי הנהלת האתר כמזכה בקופון.

  מימוש קופון ההנחה:

 1. בכל רכישה באתר אשר ניתן לממש בה הנחת קופון - יופיע גובה ההנחה הניתנת למימוש בבירור בעת הרכישה.
 2. את הקופון ניתן לממש בקניה חוזרת באתר על פי המדרגות הבאות:
  סכום הקניה סכום המימוש
  קניה בסכום בין 1 ₪ ל - 1,499 ₪ לא ניתן לממש קופון בקניה זו
  קניה בסכום בין 1,500 ₪ ל - 2,499 ₪ ניתן לממש 25 ₪ מסך הקופונים שברשות הלקוח
  קניה בסכום בין 2,500 ₪ ל - 3,499 ₪ ניתן לממש 50 ₪ מסך הקופונים שברשות הלקוח
  קניה בסכום בין 3,500 ₪ ל - 4,499 ₪ ניתן לממש 75 ₪ מסך הקופונים שברשות הלקוח
  קניה בסכום בין 4,500 ₪ ל - 4,999 ₪ ניתן לממש 100 ₪ מסך הקופונים שברשות הלקוח
  קניה בסכום בין 5,000 ₪ ל - 5,999 ₪ ניתן לממש 125 ₪ מסך הקופונים שברשות הלקוח
  קניה בסכום של 6,000 ₪ ומעלה ניתן לממש 150 ₪ מסך הקופונים שברשות הלקוח
 3. בעת ביצוע רכישה באתר ע"י לקוח שלזכותו עומד קופון ,שווי הקופון ינוכה מסכום הזכיה\הרכישה הסופי בעסקה.
 4. אישור אודות החישוב הסופי כולל ההנחה יתקבל באישור ההזמנה אשר ישלח אליכם בדואר אלקטרוני, והוא אסמכתא לזכאותכם.
 5. הזמנה אשר מומשה בה הנחת קופון ובוטלה, תבוטל גם ההנחה ולא תזכה את חשבונו של הלקוח בהנחה כלשהיא.

  זכאות לקופון הנחה:

 1. זכאות לקופון הנחה היא עבור המוצרים המשתתפים במבצע בלבד!
 2. באם מוצר משתתף במבצע ומקנה זכאות לקופון - יצוין הדבר באופן בולט בדף המכירה.
 3. הזכאות לקופון הנחה באתר על פי המדרגות הבאות:
  סכום הקניה סכום הקופון שיתקבל
  קניה בסכום בין 1 ₪ ל - 998 ₪ לא יתקבל קופון בקניה זו
  קניה בסכום בין 999 ₪ ל - 2,499 ₪ יתקבל קופון הנחה ע"ס 100 ₪ לקניה חוזרת באתר
  קניה בסכום בין 2,500 ₪ ל - 2,999 ₪ יתקבל קופון הנחה ע"ס 150 ₪ לקניה חוזרת באתר
  קניה בסכום בין 3,000 ₪ ל - 3,999 ₪ יתקבל קופון הנחה ע"ס 200 ₪ לקניה חוזרת באתר
  קניה בסכום בין 4,000 ₪ ל - 4,999 ₪ יתקבל קופון הנחה ע"ס 250 ₪ לקניה חוזרת באתר
  קניה בסכום של 5,000 ₪ ומעלה יתקבל קופון הנחה ע"ס 300 ₪ לקניה חוזרת באתר
 4. הזכאות לקופון הנחה תינתן עבור הזמנות תקפות בלבד!
 5. הזמנה שבגינה ניתן קופון ההנחה ובוטלה מכל סיבה שהיא במהלך המבצע או לאחריו - לא תזכה את הלקוח בהנחה כלשהיא.
 6. במידה ונעשה שימוש מסיבה כלשהיא בקופון לא תקף ,יהיה האתר רשאי לחייב את הלקוח בשווי הקופון רטרואקטיבית

  תקפות הקופון:

 1. לכל קופון תוקף למימוש המצויין בבירור בסל הקופונים של הלקוח. עם סיום התוקף למימוש - תפוג הזכאות להנחה של אותו קופון והוא יעבור לסטאטוס של קופון לא תקף.
 2. הזכאות לקופון הנחה תינתן עבור הזמנות תקפות בלבד! הזמנה שבגינה ניתן קופון ההנחה ובוטלה מכל סיבה שהיא במהלך המבצע או לאחריו - לא תזכה את הלקוח בהנחה כלשהיא .

  כללי:

 1. חברת YnetShops שומרת לעצמה את הזכות לאשר סופית את זכאותו של כל רוכש על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. חברת YnetShops שומרת לעצמה את הזכות להפסקת המבצע בכל רגע נתון על פי שיקול דעתה הבלעדי והודעה על כך תפורסם באתר.
 3. לעניין מבצע זה, "זכייה", "הזמנה" או "רכישה", משמען השלמת ההזמנה/הרכישה במסגרת מכירה ישירה ו/או קבוצתית, ו/או זכייה סופית במכרז (דהיינו, לאחר סגירת המכרז, וקביעת זהות הזוכה בו).
 4. לעניין מבצע זה, "הזמנה תקפה", משמעה הזמנה שלא בוטלה.
 5. לעניין מבצע זה, "מחיר המוצר" אשר ממנו נגזרת ההנחה, משמעו המחיר הבסיסי של המוצר, ללא דמי המשלוח ו/או שדרוגים ו/או תוספות אחרות למוצר.