YnetShops 
זיהוי המשתמשים באתר נעשה באמצעות עוגיות/קוקיז, לכן וודאו שהדפדפן שלכם מאפשר אותם ו\או שמכסת העוגיות שלכם לא מלאה.
נסו את הדברים הבאים:

1. סגרו את כל הדפדפנים הפתוחים ופתחו אותם מחדש. כעת וודאו כי הדפדפן שלכם מאפשר עוגיות:

 
לאחר ביצוע שלב ראשון - סגרו את כל הדפדפנים הפתוחים, פתחו אותם מחדש ונסו שוב.
במידה והבעיה עדיין לא נפתרה .
2. וודאו כי מכסת העוגיות שלכם לא מלאה. עליכם לנקות את העוגיות (פעולה שרצוי לבצע מדי פעם מטעמי אבטחה)-
 
במידה והבעיה עדיין לא נפתרה .
3. פנו אל שירות הלקוחות  ופרטו במדויק את אופי הבעיה.

 
10.10.20.212
,0,0

48568814,48568814

0